KALDIRMA ve İLETME ARAÇLARININ PERİYODİK KONTROLÜ

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının ilgili standartlar ve yönetmeliklere göre periyodik kontrollerinin yaptırılması zorunlu olmakla birlikte, söz konusu periyodik kontrollerin işletmelere sağladığı faydalar da genel olarak şu şekildedir;

Ekipmanın güvenli ve uygun işletme şartlarında olup olmadığı tespit edilir,
Ekipmanın tamir-bakıma yönelik ihtiyaçlarının saptanmasına yardımcı faaliyetlerdir,
Sorunsuz ve emniyetli çalışma süresini arttırır ve arıza, hata gibi sebeplerden doğacak kesintilerin işletmeye etkisini azaltır.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.