TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İş Güvenliği Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlarımız;

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında firmalara sertifikalı eğitimler vermektedir.

Deneyimli ve uzman kadromuz, bu eğitimleri sadece mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla değil; çalışanlarda davranış değişikliğini amaçlayarak gerçekleştirmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlarımız bunun için sürekli olarak işletmelerin İnsan Kaynakları bölümüyle irtibatlı olarak personel girişlerini takip eder ve işe girişte Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerini verir. Bu İşe Giriş Eğitimleri, oryantasyon ve iş ortamını tanıma eğitimleriyle birlikte verilir.

İş Güvenliği Uzmanlarımız bunun için sürekli olarak işletmelerin İnsan Kaynakları bölümüyle irtibatlı olarak personel girişlerini takip eder ve işe girişte Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerini verir. Bu İşe Giriş Eğitimleri, oryantasyon ve iş ortamını tanıma eğitimleriyle birlikte verilir.

Ayrıca; çalışma yeri değişimi, iş ekipmanı değişimi, yeni teknoloji alımı, taşeron çalışanların varlığı, iş kazası ve meslek hastalığı sonrasında bu eğitimler tekrarlanır.

Küçük işletmelerde ve iş kaybının önemli olduğu durumlarda sınıf eğitimleri yerine işbaşı, tezgah başı eğitimlerine ağırlık verilir.

Eğitimlerin İSG Performansına etkisini ölçmek için iç denetçi / gözlemci sisteminden etkin olarak faydalanılır. Bu ekiplerle personel davranışları ve ortam gözetimi yapılır. Ekiplerden gelecek geri dönüşler eğitim sisteminin başarısını ortaya koyar. Sonuçlar İSG Kurulu ve işverene raporlanır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Kapsamında Verilmesi Gereken Eğitim Konuları Şunlardır: EĞİTİM KONULARI

Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma