ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLÜ

Bina sorumlusu, asansörün ilk yıllık kontrolünü, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az 1 kere yaptırmaktan sorumludur. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren her asansörün yıllık kontrolü, yetki A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılacaktır.

Yıllık kontrolün yaptırılması ile raporunun tanzim ettirilmesinin takibine ve yıllık kontrol ücretinin karşılanmasına dair sorumluluk, asansörün bulunduğu bina sorumlusuna aittir.

Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaretinde gerçekleştirilecektir. Muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilecek ve Bölgemizde, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda birer nüshası muhafaza edilecektir. Bina sorumlusunca yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör, yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılacaktır.

Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmeyecektir. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumlu olacaktır. Asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonrasında, yıllık kontrol tekrarlanacaktır.

Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında, bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör, yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar, hizmet dışı bırakılacaktır.

Yukarıdaki belirtilen hususların ve Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ndeki ilgili yükümlülüklerin bina sorumlularınca yerine getirilmemesi halinde,binaya verilen altyapı hizmetlerinin durdurulması vb. yaptırımlar Çalışma Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı tarafından uygulanabilecektir.