KİMYASAL MADDE MERUZİYET ve GAZ ÖLÇÜMLERİ

Çalışma ortamına (havaya, gıdaya, kullanılan araç ve gereçlere veya insan vücudunun dış ortamla temas eden kısımlarına) karışabilen, çevrenin sağlıklı yaşama uygun kimyasal bileşimini az veya çok değiştiren etkenlerdir.

Uygulamada "Çalışanların kimyasallara maruziyetinin hesaplanması ile ilgili geleneksel yaklaşım, ortam havasındaki kimyasalların ölçülmesi şeklinde olmuştur ve buna endüstriyel hijyen adı verilmiştir.

Gerçekleştirilen Kimyasal Analizler;

  • İşyeri Havasında Dedektör Tüp İle Anlık Gaz Ölçümü
  • ICP-MS Cihazı İle İşyeri Havasında Ağır Metal Analizi (kurşun, kadmiyum, krom, nikel, çinko, bakır, mangan, demir, alüminyum)
  • GC Cihazı İle İşyeri Havasında Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Analizi