TOZ ÖLÇÜMÜ

Toz, mekanik işlemlerde oluşan katı parçacıkların gaz ile karışması hali olup duman ve sisle birlikte aerosolleri meydana getirir. Tozlar, çeşitli organik ve anorganik maddelerden, aşınma, parçalanma, ufalanma, yanma sonucu oluşan ve kimyasal özellikleri, kendisini oluşturan maddenin özelliklerine benzeyen maddelerdir.

Solunan tozların tane büyüklükleri ve tutuldukları bölgeler:

BÜYÜKLÜK TUTULDUĞU BÖLGE
> 10 Mikron Geniz bölgesi
5 – 10 Mikron Gırtlaktan akciğere kadar olan bölge
1. 5 – 5 Mikron Hiçbir bölgede tutulmaz

Tozların Sınıflandırılması

Ortam havasının tozluluğu iki şekilde tanımlanabilir.

1- 1 m3 hava içindeki tozun mg olarak ağırlığı, (Gravimetrik Yöntem)
2- 1 cm3 hava içindeki tozun tane sayısı, (Toz sayma Yöntemi)

Tozlar, tane büyüklüğüne göre üçe ayrılabilir.
Kaba toz : Çapı 10 mikrondan büyük olan tozlardır. Durgun havada gittikçe yer çelimi gücü ile artan bir hızla yere doğru hareket eder.
Normal toz : Çapı 0.1 -10 mikron arasında olan tozlardır. Durgun havada sabit bir hızla yere doğru hareket eder.
İnce toz : Çapı 0.1 mikron ve daha küçük olan tozlardır.