ATIK YAĞ ANALİZİ

Firmalar “Atık Yağ” olarak tabir edebileceğimiz atık çıkışlarını çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirmelidir. Bu çerçevede sanayi kuruluşları ve diğer atık yağ üreticisi konumundaki muhataplar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürürlükte olan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre atık yağlarını analiz ettirmek ve kategori tayini yaptırmak ile sorumludur.

Atık – kullanılmış yağların “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre “I. Sınıf, II. Sınıf, III. Sınıf kategorilerinin belirlenmesi” kapsamındaki analizler yapılmaktadır.

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 (Kategori Analizleri) Yapılan analizler neticesinde atık-kullanılmış yağlar aşağıdaki şekilde işlem görmelidir.

  • Geri Kazanım
  • İlave Yakıt Olarak Kullanım
  • Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisind
  • Yakma