BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ

Yanma sonucu oluşan atık gazların bacalar vasıtasıyla atmosfere tahliye edildiği gaz yakan cihazlarda, bacaların çap, yükseklik, izolasyon, kanal bağlantıları, montaj şekli gibi çeşitli fiziksel durumları çalışma güvenliği ve verimliliği etkileyen önemli faktörlerdir. Baca projelendirilmesi, imalatı ve yerine montajı sırasında yapılan olası hatalar sonucunda, yetersiz çekiş, bağlantı-birleşme noktalarında atık gaz sızıntıları, verim kaybı gibi insan sağlığını, çevreyi ve enerji maliyetlerini olumsuz etkileyen durumlar meydana gelmektedir.

İGDAŞ A.Ş. gibi yetkili gaz dağıtım şirketleri, bu sebeplerden dolayı gaz yakan cihazların bacalarıyla ilgili fiziksel durumları ve çekiş hesaplarının kontrollerini kapsayan inceleme raporu istemektedirler.

Baca uygunluk incelemesi genellikle;

  • Yetkili gaz dağıtım şirketinin gaz açımı öncesi,
  • Yeni bir kazan ve baca sistemi kurulumu,
  • Mevcut baca sisteminin yeni bir kazanla kullanılması (kazan değişimi),
  • Mevcut bacanın tadilat, tamirat, revizyonu,
  • Firma ünvanı ve/veya adres değişikliği

gibi durumlar için talep edilmektedir.