KALDIRMA EKİPMANLARI

Kaldırma – İletme Araçlarının Periyodik Test ve Kontrolleri amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılmalıdır. Doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi işekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanmalıdır.

Kaldırma – İletme Araçlarının Periyodik Test ve Kontrolleri standartları aşağıdaki gibidir

Köprü Vinç Periyodik Kontrolleri TSE 10116,TS EN 1495+A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Platform Periyodik Kontrolleri TS EN 81–3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Manuel İstif Makinesi Periyodik Kontroller iTS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Portal Vinç Periyodik Kontrolleri TS 10116, TS EN 280 + A2standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Transpalet Periyodik Kontrolleri TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Tavan Vinci Periyodik Kontrolleri TS 10116, TS EN 280 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Forklift Periyodik Kontrolleri TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Manlift Periyodik Kontrolleri TS 10689, TS EN 1752-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kule Vinç Periyodik Kontrolleri TS 10116, TS EN 280 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Pergel Vinç Periyodik Kontrolleri TS 10116, TS EN 280 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

T Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri TS 10116, TS EN 280 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Gırgır Vinç Periyodik Kontrolleri TS 10116, TS EN 280 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Tavan Vinci Periyodik Kontrolleri TS 10116, TS EN 280 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yük Asansörü Periyodik Kontrolleri TS EN 81-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Cephe Asansörü Periyodik Kontrolleri TS EN 81-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Caraskal Periyodik Kontrolleri TS 10116, TS EN 280 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Rampa Periyodik Kontrolleri TS 10116, TS EN 280 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Monoray Periyodik Kontrolleri TS 10116, TS EN 280 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.