BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ

Hizmet süreci önce işyerindeki keşif ve mülakatla başlar. Uzmanlarca tetkik ve tespit edilen, işin prosesi olan tüm unsurlar ve çalışan mekanizmanın risk analizi içindeki tutumu bilahare hazırlanacak raporlara yansıtılır. İkinci aşama ofis çalışmalarında ihtisası rapor/belge olan uzmanların koordineli katılımlarıyla, iş yeri total olarak mevzuatın ön gördüğü koşullarda ele alınır ve taslak nitelikli projelendirilir. Nihayetinde verilecek hizmetin, iş/zaman/görevli-uzman gibi kriterler yönünde protokolü oluşturulur.

İşveren ve yöneticiler belgenin öncelikle kendi yatırımı, çalışanları ve komşularının maddi manevi tasarruflarının korunması maksadını taşıdığı bilincine vakıf olmalıdırlar ve bu belgenin olup olmaması kamu vicdanı mentalinde düşünülmelidir.

İŞVERENLER; tehlikeli maddeler bulundurulan kuruluşlarında büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI belgesini hazırlar ve belirtilen politikayı uygular. İşveren gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.