GÜVENLİK RAPORU

GÜVENLİK RAPORU

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik GaporuTtebliği’ ne göre Üst Seviyeli Kuruluş tanımına uyan işletmeler güvenlik raporu hazırlar. Bu rapor kuruluşun, kuruluşun çevresinin, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve işletmecinin taahhütlerinin bulunduğu bir belgedir.