İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ KURULUMU

İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ KURULUMU

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) nedir?
İster üretim isterse hizmet sektöründe olun işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak yeni tetkik edilebilir ve uluslararası bir standarttır.

OHSAS 18001’in amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir. OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir yaklaşımla, sürekli ve proaktif çözümler getirir.

OHSAS 18001`in Yararları

 • Karlılığı arttırmak.
 • Kaza maliyetini düşürmek.
 • Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerini ortadan kaldırmak.
 • Kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklere uyumu güvence altına almak.
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli gelişmeyi sağlamak.
 • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybını azaltmak.
 • İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak.
 • Yönetim taahhüdünün sağlandığını göstermek.
 • Motivasyon ve katılımı sağlamak.
 • Ulusal yasa ve dünya Standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak.
 • Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak.
 • Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.
 • ISO 9001 ve ISO 14001’e entegre olarak dokümantasyonda ve sistemde tasarrufu sağlar