İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Ortam Gürültü Ölçümü

İş yerlerinde makine ve tezgahlar da yapılan ölçümler sonucunda gürültü seviye eğrileri veya ızgara metodu ile gürültü haritaları çıkarılmakta, böylelikle işletme içinde tedbir alınması gereken, yoğun olarak gürültüye maruz kalınan noktaların görülmesi kolaylaşmaktadır.

Gürültü Kişisel Maruziyet Ölçümleri

Gürültü Yönetmeliği`ne uygun olarak çalışma ortamında anlık gürültü ölçümü yapılarak gürültü haritası çıkarılmakta ve dozimetre ile çalışanların gürültü maruziyet düzeylerinin ölçümü gerçekleştirilmektedir. Ölçüm sonuçları analiz edilmekte, alınması gereken önlemler belirlenmekte ve çalışanlar eğitilmektedir

Gaz Ölçümü

İşyerlerinde işin yürütümü esnasında bazı gazlar ortama yayılabilir. Eğer gazların ortama yayılmasını önlemek amacı ile etkili bir havalandırma sistemi yoksa, bu tür işyerlerinde, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek amacıyla, işyeri ortam havasında bulunan gazların ölçümü ve izlenmesi gerekmektedir

Ortam Toz Ölçümü

Genelikle tanecik büyüklügü 300 mikronun altında olan katı tanecikler için kullanılan genel bir sözcüktür. Daima hava veya baska bir gaz içinde karışım halinde bulunur.

Aydınlatma Ölçümü

İş yerlerinde her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de iş görenlerin göz sağlığının korunması iyi bir aydınlatma tekniğini gerektirir. Bir iş ortamında aydınlatma gereksinimi, yapılan işlerin özelliklerine, işin özellikleri nedeniyle detay algılama gibi kriterlere bağlıdır.

Termal Konfor Ölçümleri

Çalışma Ortamında uygun termal konfor şartlarının sağlanması; çalışanların performansını artırmak ve çalışanların sağlığı üzerinde herhangi bir tehlike oluşturmama amacıyla önem taşımaktadır. Uygun bir çalışma ortamının yaratılmasında ortamdaki ısı, sıcaklık ve hava akımının dikkate alınması gerekmektedir. Termal konfor ölçümü ise endüstri için ideal sıcaklık ve nem koşullarını gösteren bir parametredir