İSG EĞİTİMLERİ

İSG EĞİTİMLERİ

6331 numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çıkarılan 25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında işveren; çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldırmakla yükümlüdür.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi güvenlik kültürü kazanılmasında son derece önemlidir. Yapılan araştırmalar;İş Kazalarının; % 88`i insan hatası sebebiyle, % 10 `u mekanik hatalar sebebiyle, % 2`si öngörülemeyen, önlenemeyen sebeplerle meydana gelmektedir.

İş Kazalarının % 50`si kolaylıkla önlenebilecek kazalardır. İş Kazalarının % 48`i sistemli bir çalışma ile önlenebilecek türden kazalardır. Kazaların sadece % 2 `si önlenemeyecek türden kazalardır. Meslek hastalıklarının ise %100 ü gerekli tedbirlerin alınması suretiyle önlenebilmektedir.

Çalışanlara Temel İSG Eğitimleri;

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.

Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Ergonomi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İlk yardım, kurtarma.