UZAKTAN EĞİTİM

UZAKTAN EĞİTİM

Eğitimlerin yüz-yüze verilmesi tercihimizdir. İş hayatının yoğun temposu ve zaman konusunda yaşanan genel sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda; uzaktan eğitimin tercih edildiği zamanlar vardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik`te 12.Maddede bildirildiği üzere;

"Çalışanlara işe başlamadan önce verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hariç olmak üzere, Ek-1`de birinci bölümde belirtilen genel konular işverence gerekli ve yeterli sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir."

Genel Konular:

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
İşyeri temizliği ve düzeni,
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Uzaktan eğitimin amacı;

  • Düzenlenen eğitime katılamayan ve tekrar almak isteyenlere kolaylık sağlamak
  • Firmaların eğitim için harcadığı zamandan tasarruf sağlamak
  • Eğitim alan çalışanlarınızın takibini sistem üzerinden yapabilmek