MESLEKİ İSG EĞİTİMİ

MESLEKİ İSG EĞİTİMİ

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ ile belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiş olup zorunluluk getirilen meslekler Tebliğ ekinde belirtilmiştir.Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25.05.2016) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Türkiye`nin en büyük sorunlarından bir tanesi de, yeterli oranda ve kalitede mesleki eğitimini tamamlamış personel ediniminde yaşanan sıkıntılardır. İşte bu sebeple mesleki eğitim aldırılmasına ve mesleki eğitimini tamamlamış personel çalıştırılması daha fazla önemsenmeye başlanmıştır. Mesleki eğitim temin etme zorunluluğunu taşıyan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan sektör ve işlerde, personelin yapacağı iş ile alakalı mesleki mesleki yeterliliğini belgeleyemeyenler kesinlikle çalıştırılamaz.