OHSAS 18001 DANIŞMANLIĞI

OHSAS 18001 DANIŞMANLIĞI

OHSAS 18001 İSG yönetim sistemi, pek çok kuruluş, değişen yasalara uyum sağlamak ve iş güçlerini korumak amacıyla risk yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi uygulamaktadır.

İSG Yönetim Sistemi, kuruluşunuzun tutarlı bir şekilde sağlık ve güvenlik risklerini tanımlamasına ve denetlemesine, kaza risklerini azaltmasına, yasalara uyuma yardımcı olmasına ve genel performansı artırmasına olanak sağlayan bir çerçeve sunarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik eder.

OHSAS 18001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemleri için uluslararası düzeyde tanınmış bir değerlendirme sistemidir. Bir üçüncü tarafça belgelenebilecek uluslararası bir standardın bulunmadığı bir boşluğu doldurması için alanında lider ticari kurumlardan ve uluslararası standart ve sertifikasyon kuruluşlarından oluşan seçkin bir kadro tarafından geliştirilmiştir.

OHSAS 18001, kuruluşunuzun sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini etkili bir şekilde karşılayabilmesine yardımcı olmak için ISO 9001ve ISO 14001 ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

OHSAS 18001 aşağıdaki alanlara yöneliktir:

  • Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk denetimi planlaması
  • OHSAS yönetim programı
  • Yapı ve sorumluluk
  • Eğitim, farkındalık ve yeterlik
  • Danışma, katılım ve iletişim
  • İşlem kontrolü
  • Acil durum hazırlığı ve tepkisi
  • Performans ölçümü, izleme ve ölçme

OHSAS 18001, iş yerinde çalışanlar, müşteriler ve halk için sağlık ve güvenlikle ilgili riskleri azaltmak üzere resmi bir prosedür uygulamayı isteyen her kuruluş tarafından benimsenebilir.