SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI

SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI

Yapı üretimi sürecinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerinin belirlenip bunların noksansız ve bilinçli bir şekilde uygulanması için, bu konuda nelerin ne zaman ve nasıl yapılacağının önceden belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Diğer bir ifadeyle, daha inşaata başlanmadan önce bu konuda ayrıntılı bir planlamanın yapılması gerekmektedir. Ayrıca böyle bir planlama çalışmasının yapılması, işverenin isteğine de bırakılmamış olup yayımlanmış bulunan "Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği" nde, inşaatına başlanılacak bir yapı henüz proje aşamasındayken sağlık ve güvenlik planının hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Sağlık ve Güvenlik Planı Şunları içermelidir:

 • Organizasyon planı,
 • Saha planı,
 • İş akış planı,
 • Yangın, kazalardan korunma ve çalışanlar ve ziyaretçiler için kaçış planı,
 • Belli risklerin bulunduğu alanlarda dahil yapı işinin yürütümü sırasında uyulması gerekli şartlar ve alınan önlemler,
 • Kontrol edilmesi gereken yapı, makine ve ekipman listesi,
 • Kontrollerden, eğitimden, acil durum görevlerinden sorumlu kişilerin, her bir müteahhidin planların koordinasyonundan sorumlu elemanlarının listesi (isim, görev, ).
 • Trafik, yaya, acil çıkış yolları ile ilgili düzenlemeler ve güvenlik önlemleri,
 • İki veya daha fazla müteahhidin çalışmasının öngörüldüğü alanların gösterimi,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel risk taşıyan alanların gösterimi,
 • Kaldırma araçlarının ve iskelelerinin konumlarının gösterimi,
 • Depoların, atölyelerin, atık alanlarının gösterimi,
 • Sıhhi ve dinlenme tesislerinin gösterimi,
 • Elektrik, su, ısıtma, kanalizasyon hatlarının gösterimi,
 • Aydınlatmaların konumları ve çalışma saatlerinin gösterimi,
 • Afet, yangın, kaza vb. acil durum sinyallerinin tiplerinin ve ilk yardım odalarının yerlerinin gösterimi.