SEKTÖREL İSG DANIŞMANLIĞI

SEKTÖREL İSG DANIŞMANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kuralları sabit olmakla birlikte her sektörde faklı uygulamalar ve çalışmalar yapıldığından, İSG uygulamaları faaliyet bazında yürütülür. Örneğin yapı işlerinde faaliyet gösteren bir işyerine ait İSG uygulamalarının, sağlık sektöründe hizmet gösteren bir işyerine uygulanması sıkıntıları da beraberinde getirecektir.

Bu sebeple İSG çalışmaları sektöre özgü uygulanması gerekmektedir. Deneyimli kadrosuyla her geçen gün yenilenerek gelişen Doruk OSGB her sektörde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda faaliyet göstermektedir.

Bilgilendirme1:

İşverenin İSG Profesyoneli Görevlendirme Yükümlülüğü

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir